ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋ នៅទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង។ Public meeting in Stung Treng City, Stung Treng province (500 km Northeast of Phnom-Penh).

២៨ ឧសភា ២០១៤ / 28 May 2014, 09:30 – Public meeting in Stung Treng City, Stung Treng province (500 km Northeast of PhnomPenh).

 ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោត និងប្រជាពលរដ្ឋ នៅទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង។

សម រង្ស៊ី ៖ “តើអ្នកណាអាចការពារទឹកដីបាន អ្នកណាអាចសង្គ្រោះប្រទេសជាតិបាន អ្នកណាអាចការពារព្រៃ បឹង ទន្លេបាន? គឺមានតែគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ទេដែលអាចជួយសង្គ្រោះប្រទេសជាតិបាន…”។

ព្រឹកមិញនេះ ខ្ញុំ បានចូលសួរសុខទុក្ខ ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវករ នៅផ្សារស្ទឹងត្រែង ទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង។