ពិធីបុណ្យរំលឹកខួបថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម

លោក សម រង្សី មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកខួប ថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមខួបលើកទី៦៥ឆ្នាំ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤មិថុនាឆ្នាំ២០១៤លោក សម រង្សី បានចូលរួមពិធីបុណ្យរាប់បាត្ររំលឹកខួប៦៥ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម៤មិថុនា១៩­៤៩និង៤មិថុនា២០១៤ នៅវត្តសាមគ្គីរង្សី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខ័ណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំ­ពេញ ។

 

លោក កឹម សុខា មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកខួប ថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោម