ការ​ប្រគុំ​តន្រ្តី​ភ្ជាប់​មិត្ត​ភាព​អាមេរិក និង​កម្ពុជា- American Ensembles Take On Cambodian Songs.

ការ​ប្រគុំ​តន្រ្តី​ភ្ជាប់​មិត្ត​ភាព​អាមេរិក និង​កម្ពុជា :

ក្រុម​តន្រ្តី​ករអាមេរិកាំង​ពីរ​ក្រុម​បាន­​ប្រគុំ​តន្ត្រី​សប្បុរសធម៌​នៅក្នុង​រាជធា­នី ​ភ្នំពេញ នៅ​មុន​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​របស់​អាមេរិក។ ក្រុម​តន្ត្រី​និង​អ្នក​ រៀបចំ​និយាយ​ថា ពួកគេ​សង្ឃឹម​ថា ការ​ប្រគុំ​តន្រ្តី​នេះ​នឹង​ជួយ​ភ្ជាប់​ចំ­ណង​មិត្ត​ភាពកាន់​តែ​ជិតស្និទ្ធ​រវាង​អាមេ­រិក​និង​កម្ពុជា។ ​លោក​សាយ មុន្នី​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​អំពី​រឿងនេះ​ពី­​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ៕

American Ensembles Take On Cambodian Songs

Two US ensembles last week performed benefit concerts in Phnom Penh just ahead of the Fourth of July holiday. Band members and organizers say they hoped the music would bring the US and Cambodia culturally closer.

American children from the Boston Children’s Chorus sang “Phnom Penh,” a song composed by the late king Sihanouk in the Cambodian capital. (Say Mony, Phnom Penh).