សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី “ជនជាតិខ្មែរ” ធ្វើការនៅថៃ។ Conférence de presse sur les travailleurs migrants cambodgiens en Thaïlande. Press conference talking about Cambodian migrant workers in Thailand.

នៅថ្ងៃទី១៣ មិថុនា ២០១៤ / 13 June 2014, 09:00:  សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី “ជនជាតិខ្មែរ” ធ្វើការនៅថៃ។ Conférence de presse sur les  travailleurs migrants cambodgiens en Thaïlande.  Press conference talking about Cambodian migrant workers in Thailand.

សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី “ជនជាតិខ្មែរ ធ្វើការនៅថៃ ដែលអាជ្ញាធរថៃ បញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ” នៅទីស្នាក់ការ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។

សម រង្ស៊ី ៖ “រដ្ឋាភិបាលណាដែលដឹកនាំប្រទេស ហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវ គឺជារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យ…”។

“Unemployment and poverty are the reasons why there are so many Cambodian migrant workers in Thailand. This reflects a major failure of the Hun Sen government.”

 

Appeal to the Thai authorities.

ពលករខ្មែរ ទើបតែមកពីថៃ សុំអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរថៃ (វីដេអូ មានចំណងជើងជាអង់គ្លេស)។

A Cambodian migrant worker just deported from Thailand appeals to the Thai authorities (video with subtitles in English).

 

Economic and social problems…

ដំណោះស្រាយរួម ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ៖ ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី គឺដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះការងារធ្វើ គឺដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋចំណាកស្រុក។

A comprehensive solution to economic and social problems:

solving the land issue (by taking back the 3 million hectares given by Hun Sen to big private companies through “concessions” and redistributing them to 1 million Cambodian landless or land-lacking families) would help solve the unemployment issue, which in turn would help solve the worker migration issue.

 

Addressing the causes of poverty…

មូលហេតុនៃភាពក្រីក្រ របស់កសិករខ្មែរ ៖ ឈ្មួញទុច្ចរិត ជិតស្និតជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ច្របាច់ក កសិករ ទាំងពេលទិញផលដំណាំពីកសិករ ទាំងពេលលក់ឥវ៉ាន់ផ្សេងៗឲ្យកសិករវិញ ដោយគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់គេ ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយ។
Causes of poverty for Cambodian farmers: shady businessmen associated with the CPP economically strangle farmers when they buy agricultural products from farmers and also when they sell agricultural inputs to farmers. They then exert their commercial monopsonies and monopolies which they have secured through corruption.