សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤។ Déclaration du parti CNRP, le 19 Juin 2014. Statement of the party CNRP, on 19 June 2014.

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

Government armed forces and CPP thugs prevent CNRP leader Kem Sokha from meeting with repatriated Cambodian workers in Poipet city.
អាជ្ញាធរនិងគណបក្សប្រជាជននៅក្រុងប៉ោយប៉ែត បានរារាំងប្រតិភូ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដឹកនាំដោយលោក កឹម សុខា មិនឱ្យសួរសុខទុក្ខពលករខ្មែរនិងចែកស្បៀង នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត កាលពីព្រឹកមិញនេៈ។

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤