ពិធីបុណ្យរំលឹកខួបលើកទី ១៧ នៃរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី ០៥-០៦ កក្កដា ១៩៩៧នៅធានីភ្នំពេញ។ Commemoration of the 5-6 July 1997 military coup in Phnom Penh.

លោក កឹម សុខា ប្រធានស្តីទីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ កំពុងចូលរួម ពិធីបុណ្យរំលឹកខួបលើកទី ១៧ នៃរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី ០៥-០៦ កក្កដា ១៩៩៧ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ រាជធានីភ្នំពេញ។

Commemoration at the CNRP headquarters of the 17h anniversary of the 5-6 July 1997 coup d’état in Phnom Penh.

កឹម សុខា ៖ “យើងនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលមួយ ដែលកត់ត្រានូវអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយ តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ទុកជាប្រវត្តិសាស្រ្ត…”។
Kem Sokha: “Justice will be rendered to all victims of political violence such as the one associated with the 1997 Hun Sen-staged coup. We will put an end to impunity.”