កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ រារាំងមិនឲ្យ យុវជនខ្មែរ ស្នេហាជាតិ ធ្វើដំណើរ ទស្សនកិច្ចព្រំដែន កម្ពុជា-យួន នៅវត្តព្រែកស្បូវ ក្នុងភូមិព្រែកស្បូវ ឃុំសំពៅពូន ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ រារាំងមិនឲ្យយុវជនខ្មែរស្នេហាជាតិ ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចព្រំដែនកម្ពុជា-យួន នៅវត្តព្រែកស្បូវ ក្នុងភូមិព្រែកស្បូវ ឃុំសំពៅពូន ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។