សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបក្ស សម រង្ស៊ី

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបក្ស សម រង្ស៊ី គាំទ្រចំពោះការអះអាងរបស់ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រចកម្ពុជា អំពីការឆ្លើយតបចំពោះជំហរនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម ដែលឆ្លៀតយកប្រៀប និងមានបំណងមិនល្អ ប្រើឳកាសទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ​សម្តេចប្រធាន ហេង សំរិន ឲ្យចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើបាតុកម្មប្រឆាំងវៀតណាម ។

Statement-Senator-21-08-2014