សេចក្តីអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំជូនព័ត៌មាន។ Invitation a une réunion d’information avec le Président SAM Rainsy.

                                                                                       សេចក្តីអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំជូនព័ត៌មាន

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ – វត្តធម្មរង្សី (បាញើ)

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រទេសបារាំង  នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជូនព័ត៌មានសាធារណៈមួយ នៅថ្ងៃសៅរ៏ ទី១៣ ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីព្រឹត្តិការណ៏ថ្មីៗនៅកម្ពុជា ក្រោមអធិបតិភាពនៃលោក ​​​សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។

អាស្រ័យហេតុនេះ​គណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រទេសបារាំង មានកិត្តិយស និមន្តនិងអញ្ជើញព្រះសង្ឃ ប្រិយមិត្ត បងប្អូនរួមជាតិ ចូលរួមឱ្យបានច្រើនកុះករ។

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤Samedi 13 SEPTEMBRE 2014

ចាប់់់ពីម៉ោង១៥​A partir de 15H00

Vat Dhammarainnsey 12 bis, rue de la Liberté, 92220 Bagneux (RER BAGNEUX)

 

Chers Amis et Compatriotes,

Pendant ses missions de plusieurs jours en Europe Le Président de SANGKRUOS CHEAT, Monsieur SAM Rainsy, participera à la réunion d’information qui aura lieu le samedi 13 septembre 2014, à 15h à la Pagode Dhammaraingsei (Bagneux) 12 rue de la Liberté – 92220 Bagneux (RER B station Bagneux).

A cette occasion PSN France a l’honneur et le plaisir d’inviter nos Amis et Compatriotes à venir participer nombreux à cette importante réunion.

Cordialement,

Le Secrétaire Général de PSN-France
UNG Sam OK

Invitation_Réunion_LP_Bagneux