ខួបទី១៨នៃសោកនាដកម្មថ្ងៃ៣០មិនា ឆ្នាំ ១៩៩៧ នឹងប្រារព្ធធ្វើនៅ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៨ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅវត្តពោធិវង្ស ។ A LA MÉMOIRE DES VICTIMES DU MASSACRE DU 30 MARS 1997

 30Mars1997Khmer-ok

30Mars1997Fr

 

ខួបទី១៨នៃសោកនាដកម្មថ្ងៃ៣០មិនា ឆ្មាំ ១៩៩៧

គណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំង  មានកិត្តិយស សូមគោរពអញ្ជើញ លោក លោកស្រី ព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមបុណ្យរំលឹកខួបទី ១៨ នៃថ្ងៃគប់គ្រាប់បែកដ៍សែនសាហាវឃោរឃៅ មកលើក្រុមបាតុករ ដឹកនាំដោយលោក សម រង្ស៊ីកណ្ដាលក្រុង ភ្នំពេញកាល ថ្ងៃទី ៣០ មិនា ១៩៩៧។

ពិធីបុណ្យនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៨ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅវត្តពោធិវង្ស

 A LA MÉMOIRE DES VICTIMES DU MASSACRE DU 30 MARS 1997

 Le Samedi 28 Mars 2015, 18ème anniversaire du massacre inqualifiable du 30 mars 1997, perpétré par les hommes du criminel et fantoche Hun Sen, contre environ deux centaines de manifestants pacifiques devant le parlement.

 LE SAMEDI 28 Mars 2015

A la pagode de Champs Sur Marne

101-103, Bd. de la République

77420 Champs-Sur-Marne 

Contacts :

Sok Sophath : 06 35 18 55 42 ; Thuch Rattana : 06 68 80 93 89; Prum Bol : 06 01 75 90 20; Peng MunySara: 06 19 31 42 98; Sok Vincent: 06 68 29 13 62; Lim Sreng : 06 42 86 32 44;  Lim Vuthya : 06 18 05 32 09; Buth Thierry : 06 58 34 17 35; Chhim Ratha : 06 14 79 21 35 ; Seng Soraun : 06 28 42 83 93 ; Hang Vannak: 06 34 76 69 05; Seng Horl: 07 60 21 99 87; Prum Roth : 06 50 70 60 83; Ros Sariny : 06 51 87 61 77 ; Chy Kim sroeun : 06 82 64 03 91 ; Ung Teng : 06 07 08 09 10;  Sakou Samoth: 06 23 10 05 08; Seng Chan An : 07 86 91 34 33;